حمام علی‌ قلی‌ آقا اصفهان

حمام علی‌قلی‌ آقا یا علی‌ قلی‌ آغا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علی قلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده‌ است.این حمام از نوع معماری سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی می باشد. بنای حمام شامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضای چال‌ حوض است . هر یک از این دو حمام از دو بخش اصلی سربینه و گرم‌خانه تشکیل شده است، بطوری‌ که در آن دوره مردان و زنان به صورت جداگانه می‌توانستند از آن استفاده کنند. شکل قائده سربینه حمام بزرگ، به شکل هشت ضلعی منتظم طراحی شده‌ است و در اطراف سربینه سکّوهایی طراحی شده که فضاهای پشت آن‌ها با طاق نماهای مدور تزیین شده و همچنین گنبد میانی سربینه بر هشت ستون بزرگ سنگی استوار است. تزیینات سقف حمام به صورت رسمی بندی است و نورگیرهای سقف به صورت منظم از فضای اطراف به سمت مرکز سقف به صورت منظم طراحی شده‌اند که در مواقع مختلف روز با ایجاد سایه روشن بر زیبایی تزیینات سقف می‌افزاید. این بنا هم اینک (پس از بازسازی و ترمیم) به صورت موزه مردم شناسی در معرض دید عموم گردشگران اصفهان قرار گرفته‌ است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید